Vazba Kondolenční knihy k úmrtí šéfdifigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka - kůže, ruční papír - vystavena ve foyeru Rudolfina

Vazba Kondolenční knihy k úmrtí šéfdifigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka - kůže, ruční papír - vystavena ve foyeru Rudolfina