Vazba Kondolenční knihy k úmrtí šéfdifigenta České filharmonie Jiřího Belohlávka - kůže, ruční papír

Vazba Kondolenční knihy k úmrtí šéfdifigenta České filharmonie Jiřího Belohlávka - kůže, ruční papír