Vazby a opravy historických knih pro knihovnu Matematického ústavu

Vazby a opravy historických knih pro knihovnu Matematického ústavu