Historizující replika vazby Nového zákona

Historizující replika vazby Nového zákona